Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP) internetového obchodu mojetrickarna.cz (dále jen Tričkárna) 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Tričkárna je
Midway Trading s.r.o.
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká Republika,
IČ: 24738221, spisová značka C 170204 vedená u Městského soudu v Praze

Reklamační řád Tričkárny vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se reklamace zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující uzavřením kupní smlouvy, podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

2. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a v případě spotřebitele je stanovena v době trvání dva roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku a neprodleně informuje o této skutečnosti internetový obchod Tričkárna. POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušen obal, uplatní kupující reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen ihned informovat internetový obchod Tričkárna. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace zásilek Tričkárna může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

Midwaytrading s.r.o
V Občanském domově 777/1
140 00 Praha 4

Česká Republika

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Eliška martynková

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží

poškozené živly jako je voda nebo oheň. Neodborným čištěním nebo použitím nevhodných čistcích prostředků (návod na údržbu a čištění zboží najdete níže).

Návod na údržbu a čištění zboží

Pokud chcete, aby vám tričko vydrželo co nejdéle, perte jej vždy naruby maximálně na 40°C, ideálně však na 30°C. Používejte naprosto běžný prací prostředek. Pokud vám na tričku opravdu záleží, vynechte přídavky jako jsou bělidla a aviváž.

Samotný potisk nežehlete, došlo by k jeho nenávratnému poškození.

4. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady zboží. Zboží určené k reklamaci spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do obálky a do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Vždy prosím použijte nepromokavou plastovou obálku, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
  Náklady na dopravu reklamace do sídla prodávajícího (Eliška Martynková, Českomoravská 1181/23, 190 00 Praha 9) nese kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.
  Je-li reklamace uznána, budou náklady na přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího hrazeny stranou prodávajícího.

 2. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

 3. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.

 4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

 5. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

 6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží/produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 8. Aby mohlo být zboží reklamováno, nesmí být zboží vypráno nebo vyžehleno.

 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 10. vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1. 9. 2014.

-----------

Vydává Tričkárna, 2014. Všechna práva vyhrazena.